Dressuurpaarden te koop Dressage horses for sale

Paarden en hun angsten

Paarden zijn gewoonlijk vredelievende dieren, die bereid zijn alles te doen, voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt. In de praktijk komen we helaas veel problemen tegen.

De meeste slechte gewoontes van paarden ontstaan door communicatieproblemen. Paarden en mensen "verstaan" elkaar niet en daardoor leert het paard zich tegen de mens te verzetten.

Fase 1; PAARDEN EN PASSIEF VERZET

Bij deze vorm van verzet reageren paarden niet op onze aanwijzingen (hulpen). Dit komen wij regelmatig tegen bij manegepaarden, maar ook bij verschillende andere, vaak flegmatieke paarden. Zij zijn afgestompt op de hulpen.

Een bekend voorbeeld is de ruiter die zijn paard iedere stap aandrijft, terwijl daarop geen enkele reactie komt van het paard. Het paard is dan niet voor de benen. Hij reageert niet (meer) op deze aanwijzingen.

Een ander voorbeeld zien we bij de ruiter die probeert zijn paard een wending vanaf de hoefslag te laten maken, terwijl het paard dan, over de schouder weglopend, op de hoefslag blijft. Het is mogelijk, dat een paard dan reageert op verkeerde aanwijzingen (een terug werkende hand en/of verkeerde gewichtshulp).

Het is ook mogelijk, dat het paard "kleeft" naar andere paarden, of bijvoorbeeld naar de uitgang van de bak, maar dit soort gedrag moet je eigenlijk al tot het fase 2-gedrag rekenen.

De oplossing van probleempjes in deze fase is in theorie heel eenvoudig: "Duidelijk en consequent de juiste aanwijzingen geven!"

Fase 2; PAARDEN EN ACTIEF VERZET

We leggen iets meer druk op de aanwijzingen (hulpen) of we doen iets op een manier, die niet goed bij het wezen paard past. Het paard geeft dan enig tegengas. Het kan zijn dat we dan iets aan hem vragen, dat tegen zijn natuur ingaat. Het is ook mogelijk dat hij tegensputtert door aangeleerd verkeerd gedrag (vaak het resultaat van verkeerd gegeven en/of begrepen aanwijzingen).

Voorbeeld 1: We nemen het paard aan het halster en touw. Gaan voor hem staan en proberen hem naar ons toe te trekken. Vrijwel ieder paard zal terugtrekken.

Voorbeeld 2: We proberen een jong paard "het wijken voor de kuit" te leren. In plaats van te wijken voor de kuit, duwt het paard terug en verplaatst de achterhand tegen de druk van de kuit in.

In deze fase zijn er meestal twee manieren mogelijk om paarden duidelijk te maken wat wij van hen willen:

A) we proberen het zonder dwang, met geduld, op een slimme manier op te lossen (gewoonlijk de beste methode) of;

B) we proberen het paard op zo'n manier te laten schrikken, dat het doet wat wij willen. Hier past enige voorzichtigheid bij, want bij deze oplossing heeft het probleem nog wel eens de neiging om te groeien.

Als we even naar de genoemde voorbeelden kijken, dan kan je in voorbeeld 1 het paard proberen te lokken met iets lekkers (oplossing A).

Bij voorbeeld 2 kan een tikje met een karwats of dressuurzweep net achter de aangedrukte kuit, het paard opzij laten gaan (oplossing B).

paarden

Fase 3; PAARDEN: VERZET EN ANGST

We hebben het nu over zwaar verzet. Het gaat om situaties waarin een paard kan leren, dat hij sterker is. Op dat soort momenten kunnen heel snel verkeerde en zelfs gevaarlijke gewoontes geboren worden. Het kan zijn, dat we een paard proberen te dwingen om iets te doen, dat volledig tegen zijn natuur ingaat. Het kan ook gaan om (andere) situaties waarin paarden angstig worden of zelfs in paniek raken. Ook grof gegeven, dus pijnlijke, aanwijzingen kunnen angst veroorzaken. Hoe grover onze aanwijzingen, des te meer verzet er uitlokt wordt. Wanneer paarden in paniek raken, zullen ze alles doen om te kunnen vluchten. Wanneer een paard, ten gevolge van pijn of een andere angstwekkende situatie, probeert te vluchten en hij wordt tegelijkertijd belemmerd in zijn vlucht ontstaat een zeer gevaarlijke situatie. Paarden in paniek kunnen zichzelf al ernstige schade toebrengen. Zij letten dan zeker niet op jou. Jij zal in zo'n situatie heel goed op jezelf moeten passen.

Even een voorbeeld:

Een paard is ergens bang voor en vervolgens probeert hij te vluchten. De reactie van de ruiter is meestal, om vol in mond van het paard te gaan hangen. Het paard was al bang en dan wordt vervolgens ook nog zijn mond gemarteld. Er is nu een combinatie ontstaan van angst en pijn. Begrijp je dat een paard dan in paniek kan raken?

De beste oplossing ligt in eerste instantie, wanneer mogelijk, in het laten vluchten. Enkele meters zijn vaak voldoende. Bedenk, dat dit een natuurlijke reactie is van paarden. Verder moet je proberen niet te hard in te grijpen en zeker niet met de teugels.

NOODOPLOSSINGEN

Soms zijn andere oplossingen mogelijk. Het is mogelijk de natuurlijke drang tot vluchten te begrenzen. Bijvoorbeeld:

a) Opsluiten in een kleine ruimte (smeden en dierenartsen gebruik(t)en vaak een hoefstal);

b) Het gebruik van een dusdanig veel pijnveroorzakend bit dat de pijn erger wordt dan de oorspronkelijke angst (een praam werkt volgens hetzelfde principe), of andere (martel-) werktuigen die de mens in de loop van de eeuwen uitgevonden heeft om de wil (in feite dus de natuurlijke drang om te vluchten) te breken.

Je begrijpt misschien, dat dit soort oplossingen paarden meestal niet van hun angst genezen.

DE BESTE MANIER

Wij vragen regelmatig iets aan paarden, dat op de een of andere manier tegen hun natuur ingaat. De natuurlijke reactie van een paard is weerstand bieden, dus terug duwen of trekken. Wanneer paarden er op dit soort momenten achter komen dat zij sterker zijn dan de ruiter, is de kans groot dat er (gevaarlijke) verkeerde gewoontes ontstaan.

Wij moeten proberen onze aanwijzingen op een slimme manier te geven. We moeten proberen om verzet te voorkomen of, wanneer het wel de kop opsteekt, het zo snel mogelijk te beëindigen.

Probeer het gedrag van paarden te leren kennen. Je moet er bijvoorbeeld altijd rekening mee houden, dat paarden vluchtdieren zijn. Probeer ervoor te zorgen dat het paard niet angstig wordt. Dit lukt het beste, wanneer het paard vertrouwen in jou heeft. Als je op de juiste manier met paarden omgaat, kijken ze naar jouw reactie en vertrouwen ze op jouw "mening."

Niet dwingen, maar met veel geduld en zoveel mogelijk in overeenstemming met het wezen van het paard handelen. Geduld wordt op den duur altijd beloond. Je houdt een paardenleven lang plezier van de tijd, die je investeert in het voorkomen van verzet en angst.

Dressuurpaarden te koop is een onderdeel van WesTrade Stables B.V.
Disclaimer | Privacy Statement | Veiligheid | RSS
1 bezoeker online

Dressuurpaarden en hun angsten
Tags: paarden en angst